I samband med att tekniken utvecklas blir IT en allt viktigare och viktigare del av företags verksamhet. IT påverkar företag på många sätt. Det handlar dels om att många nya företag endast finns som onlinetjänst/webbshop, eller att IT-miljön även i små företag blir mer och mer avancerad. En annan viktig aspekt av IT är att avancerad, stabil och välintegrerad IT kan innebära en stor och betydande konkurrensfördel.

Men att ha den bästa och senaste tekniken och de mest avancerade IT-lösningarna är inte allt. Minst lika viktigt är att företagets IT fungerar som den ska. Det är här IT-support kommer in. Som vi nämnde ovan blir företags IT-avdelningar allt mer avancerad, vilket i sin tur ökar behovet av att anlita en extern specialist supportfirma som är experter på just IT-support.

Vanliga uppdrag inom IT-support

Har man inte tidigare varit i kontakt med ett företag som arbetar med IT-support kan det vara lite oklart vad som faktiskt ingår i begreppet IT-support.

IT-support är ett brett område och det finns inte någon tydlig definition av det. Men det finns ett antal olika problem och situationer då företag oftast väljer att kontakta en supportfirma. Här nedan listar vi tre olika problem som kan lösas med hjälp av IT-support.

Backup

Att göra en backup innebär helt enkelt att man sparar en fil på mer än ett ställe. Detta kan göras manuellt, exempelvis genom att kopiera en hårddisk till en annan hårddisk, eller automatiskt med hjälp av förprogrammerade skript. Backup-lagring kan ske antingen i molnet eller på en fysisk server. Många företag vill automatisera backup-processen. Detta är en typisk tjänst som IT-support-firmor är experter på.

Felsökning

Krånglar ditt system eller hårdvara? Det är ofta enkelt att upptäcka fel, men att förstå och åtgärda dem är en helt annan femma. Detta kan företag som arbetar med IT-support hjälpa till med. Berätta helt enkelt för IT-supporten vad det är som inte fungerar, och problemet är snart borta.

Utbildning

IT är ett enormt område och det finns ingen som är expert på allt. Har man ingen IT-kompetens i företaget kan det kännas frustrerande att behöva kontakta IT-support eller andra IT-partnerföretag så fort man behöver hjälp med något. Det är inte ovanligt att IT-företag erbjuder utbildningar. Detta kan leda till att ni slipper beställa IT-support om något går sönder, och kanske kan det till och med förhindra att vissa program eller hårdvaror börjar krångla.